#SMILE

Fotografer

Under Hundfesten kommer det att finnas fotografer på plats som fångar tävlingsekipage in action! 

Fotograf: Martin Rimby